Algemene Voorwaarden ThePlugger.nl

 

ThePlugger.nl is een handelsnaam van Marlique B.V. geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 75274531. ThePlugger.nl is gespecialiseerd in digitale muziek promotie. De diensten worden uitsluitend aangeboden op www.theplugger.nl.


Artikel 1 – Algemeen

Indien u gebruik maakt van de diensten van ThePlugger.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Indien de voorwaarden wijzigen wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de website

 1. Gebruikers waaronder; radio/tv- en nieuwsredacties, muzieksamenstellers, deejays en muziekpromotors van het muziekplatform kunnen tracks en bijbehorende informatie onbeperkt downloaden en enkel gebruiken voor promotionele doeleinden.
  2. Gebruikers mogen de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
  3. Gebruikers mogen het onderstaande niet via de website verspreiden:
  – Afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  – Geen reclame of spam en geen foute of misleidende informatie;
  – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
  4. Gebruikers mogen geen content van de website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel neem contact op via info@theplugger.nl.
  5. Gebruikers zullen handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.

Artikel 3 – Diensten

ThePlugger.nl is een muziekplatform waar nationale- en internationale artiesten hun nieuwe releases kunnen publiceren t.b.v. de promotie van hun muziek. Artiesten en labels betalen voor onbeperkte digitale muziek promotie een vast bedrag per jaar. Radio/tv- en nieuwsredacties, muzieksamenstellers, deejays en muziekpromotors kunnen na gratis registratie alle muziek uit de database downloaden. Ze mogen de muziek uitsluitend gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 4 – Doelstelling

Wij vinden het belangrijk dat muziek de aandacht krijgt die het verdient. ThePlugger.nl zorgt ervoor dat alle nieuwe releases onder de aandacht worden gebracht bij radio/tv- en nieuwsredacties, muzieksamenstellers, deejays en muziekpromotors. Wij sturen onze contacten wekelijks een update omtrent de nieuwste releases. ThePlugger.nl kan geen enkele garantie geven dat nieuwe muziek wordt gedraaid. Wij zijn afhankelijk van o.a. muzieksamenstellers. 

Artikel 5 – Garantie

Het gebruik van ThePlugger.nl is op eigen risico. ThePlugger.nl gaat zorgvuldig om met de bestanden die aangeleverd zijn door de artiesten. ThePlugger.nl biedt de tracks en bijbehorende informatie aan zoals ze aangeleverd zijn door de artiest of label. ThePlugger.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en kwaliteit van de tracks en de bijbehorende informatie die weergegeven worden op de website. ThePlugger.nl geeft geen garantie dat een bepaalde computer, draagbaar apparaat of andere hardware compatibel zal zijn met de diensten van ThePlugger.nl. Het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het afspeelsysteem correct werkt.


Artikel 6 – Disclaimer

ThePlugger.nl besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. ThePlugger.nl doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan ThePlugger.nl. in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of het gebruik ervan en nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen, domeinnamen of bestanden op de site.

Artikel 7 – Website

ThePlugger.nl doet zijn uiterste best om te zorgen dat de website www.theplugger.nl online is. ThePlugger.nl kan niet garanderen dat de website foutloos werkt of altijd beschikbaar is, en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voor schade, geleden als de website niet correct of niet veilig werkt. ThePlugger.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.

Artikel 8 – Bestanden

De bestanden die bestemd zijn voor promotionele doeleinden zijn enkel te downloaden in een afgeschermde database. Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot deze database. De muziekbestanden zijn uitsluitend te downloaden in MP3-formaat en WAV-formaat. Nieuwe releases zijn maximaal zes maanden beschikbaar in de database van ThePlugger.nl.

Artikel 9 – Account

Om gebruik te maken van ThePlugger.nl moeten gebruikers zich registreren. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van hun gegevens. Gebruikers zijn radio/tv- en nieuwsredacties, muzieksamenstellers, deejays en muziekpromotors die bij twijfel een document kunnen overleggen of zij een affiniteit hebben met de muziekbranche. Dit om misbruik te voorkomen. Gebruikers zijn niet gemachtigd om hun inloggegevens met andere personen te delen. Als gebruikers vermoeden dat er met hun gegevens misbruik is gemaakt van de diensten van ThePlugger.nl dienen zij dit direct te melden.

Artikel 10 – Lidmaatschap

Gebruikers gaan een lidmaatschap aan voor de periode van één jaar. Voor deze periode kunnen gebruikers onbeperkt nieuwe releases uploaden. Na een periode van één jaar krijgen gebruikers per e-mail een vrijblijvend verzoek tot verlenging van het lidmaatschap. Een lidmaatschap wordt niet stilzwijgend verlengd. Betaalde gebruikers worden in kennis gesteld over een eventuele verlenging van het lidmaatschap. 

Artikel 11 – Betaling

Artiesten die gebruik willen maken van de diensten van ThePlugger.nl zijn jaarlijks lidmaatschapsgeld verschuldigd. Lidmaatschapsgeld wordt altijd vooraf betaald een periode van één jaar. Tijdens de registratie op ThePlugger.nl dient het verschuldigde lidmaatschapsgeld te worden voldaan via iDeal. Het lidmaatschapsgeld kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Radio/tv- en nieuwsredacties, muzieksamenstellers, deejays en muziekpromotors zijn vrijgesteld van een lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 12 – Uitsluiting of beëindiging

Indien gebruikers zich niet aan de regels houden of als het gedrag en inhoud ongepast wordt geacht, kan ThePlugger.nl gebruikers uitsluiten van de diensten van ThePlugger.nl. Gebruikers worden dan digitaal geïnformeerd. Gebruikers gaan ermee akkoord dat ThePlugger.nl niet aansprakelijk gesteld kan worden jegens gebruiker of een derde partij voor beëindiging van het account.

Artikel 13 – Cookies

De website van ThePlugger.nl maakt gebruik van “cookies” als onderdeel van onze normale bedrijfsprocedure om gedragspatronen van bezoekers en gebruikers bij te houden alsmede om de gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser stuurt en vervolgens op uw systeem wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat dit niet gebeurt. Alle informatie die op deze manier wordt verzameld, kan worden gebruikt om u te identificeren, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt.

Artikel 14 – Privacyverklaring

De privacy van gebruikers van ThePlugger.nl is voor ThePlugger.nl van groot belang en zij houden zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ThePlugger.nl en dat ThePlugger.nl ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van ThePlugger.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als je vragen hebt of je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ThePlugger.nl

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van één van de diensten van ThePlugger.nl gebruikt ThePlugger.nl je persoonsgegevens enkel voor het registreren van uw account Hiervoor gebruikt ThePlugger.nl je adres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Beveiliging van persoonsgegevens zijn voor de ThePlugger.nl van groot belang. ThePlugger.nl zorgt ervoor dat de gegevens beveiligd zijn opgeborgen. ThePlugger.nl past de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. ThePlugger.nl heeft een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen de organisatie. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op info@theplugger.nl voor al je vragen en verzoeken. Wijzigingen in deze privacyverklaring vinden plaats wanneer onze website wijzigt.

Als je vindt dat ThePlugger.nl niet handelt conform de wettelijke regelgeving, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15 – Intellectuele eigendommen

De audiobestanden, de teksten en afbeeldingen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Gebruikers mogen geen copyright, handelsmerk- of andere intellectuele eigendommen verwijderen of wijzigen die zijn gedownload op de website. ThePlugger.nl claimt geen eigendom van materiaal die gebruikers plaatsen of uploaden op de website.

Artikel 16 – Geschillen

Indien er een geschil ontstaat tussen de gebruiker en ThePlugger.nl is het Nederlands recht van toepassing. Indien gebruikers akkoord gaan met de algemene voorwaarden kan gebruiker een dergelijke actie alleen indienen bij de Nederlandse Rechtbank. De Rechtbank is dan bevoegd om over het geschil te oordelen


Groesbeek, januari 2021

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten